Inschrijven - LAD - Startende basisarts

Persoonlijke gegevens LAD

Adresgegevens

Opleiding en beroep - LAD

Let op

  • Is de datum van uw artsexamen langer dan 12 maanden geleden dan komt u niet in aanmerking voor dit gratis lidmaatschap. Vult u dan het formulier voor het Basic-lidmaatschap in.

Lidmaatschap

 

Ik kies voor de aanbieding om voor minimaal twee jaar lid te worden, waarbij ik in het eerste kalenderjaar na mijn afstuderen gratis lid ben. In het tweede jaar betaal ik het aantrekkelijke LAD/DJS tarief en de KNMG-afdracht (let op: na twee jaar wordt het lidmaatschap jaarlijks stilzwijgend verlengd, maar je kunt het lidmaatschap ieder jaar opzeggen). 

Ik kies voor het volgende lidmaatschap (voor welk lidmaatschap je ook kiest, je betaalt in het tweede jaar altijd hetzelfde tarief):

De LAD en DJS (ik kan daardoor van alle dienstverlening en voordelen van de LAD en DJS gebruikmaken), alleen LAD (ik kan alleen van de LAD-diensten gebruikmaken, zoals de collectieve belangenbehartiging, individuele rechtshulp, de gratis aanvullende beroepsaansprakelijkheidsverzekering en ik ben via de LAD aangesloten bij de KNMG of alleen DJS (ik kan alleen van de DJS-diensten gebruikmaken, zoals loopbaanondersteuning, korting op trainingen en cursussen bij de DJS Academie en advies over mijn vervolgopleiding. Als ik voor dit lidmaatschap kies, ben ik niet aangesloten bij de KNMG (en heb dus ook geen recht op Medisch Contact) en kan ik ook geen beroep doen op de juridische dienstverlening van de LAD)

Centraal bestand KNMG

Statuten en Voorwaarden

 Ik ga akkoord met de Statuten en het Privacy Statement van de LAD. Als ik ook kies voor het DJS-lidmaatschap, ga ik daarnaast akkoord met de Statuten en het Privacy Statement van DJS.

 Ik ga akkoord met de voorwaarden van de dienstverlening door het Kennis- en dienstverleningscentrum.