LAD

Lid worden
Wilt u lid worden van de LAD? Dat kan! Klik hieronder op het aanmeldformulier dat op u van toepassing is en vul het in. We verwerken uw gegevens dan zo snel mogelijk, zodat u kunt profiteren van alle ledenvoordelen.

Lees hier wat onze contributietarieven zijn. Daarnaast gelden de volgende bepalingen:

  • Het lidmaatschap van de LAD is gratis voor coassistenten. Ook aios huisarts- en ouderengeneeskunde, aios AVG en aios M+G zijn gratis lid via de SBOH.
  • Startende basisartsen die net hun studie geneeskunde hebben afgerond en die tijdens hun studie lid zijn geweest van De Geneeskundestudent/de LAD, komen na hun afstuderen in aanmerking om in het jaar van hun artsexamen en het daaropvolgende kalenderjaar gratis lid te worden van de LAD/De Jonge Specialist. In het tweede jaar betalen deze startende basisartsen het aantrekkelijke DJS-tarief (€ 103,70) en daarnaast de KNMG-afdracht (€ 46,03). Voorwaarde is dat ze minimaal twee jaar lid blijven.
  • Apothekers in dienstverband die werken bij een werkgever die is aangesloten bij VZA, kunnen hun contributie volledig terug krijgen. Ook in veel andere cao’s hebben we afspraken gemaakt over (een gedeeltelijke) teruggave van de contributie. Lees er meer over.
  • Voor gepensioneerde artsen hebben we een speciaal senior lidmaatschap. Om hiervoor in aanmerking te komen, dient u voorafgaand aan uw pensionering regulier LAD-lid te zijn geweest. Het contributiebedrag voor het senior lidmaatschap bedraagt in 2022 € 238,64 (incl. federatiebijdrage KNMG) en u behoudt alle lidmaatschapsrechten zoals extra pakketkorting op uw verzekeringen bij VvAA, juridische dienstverlening (denk aan vragen over uw pensioen), Medisch Contact, LAD-magazine, etc.

 

Aanmelden

 

Opzeggen

In de statuten van de LAD is bepaald dat het lidmaatschap per kalenderjaar wordt aangegaan. Als u uw lidmaatschap wilt beëindigen voor het hierna volgende kalenderjaar, dan moet u dit vóór 1 december van het lopende kalenderjaar melden bij ledenadministratie@lad.nl.